Avondcollege over geld en spiritualiteit

3 September 2013 – Eindhoven (Fontys) – 6e STIR Acondcollege

Andras Laszlo, Hongaar, woonachtig in de buurt van Brussel, mede oprichter en 6 jaar Algemeen Directeur van de Club van Budapest, violinist en huidige oprichter president van www.globalvisioning.net was bereid zijn gedachten over “de spirituele meerwaarde van geld” te delen tijdens het maandelijkse STIR avondcollege.

Jean-Paul (Links) en Andras (Rechts)
Jean-Paul (Links) en Andras (Rechts)

Andras begon met een korte levensloop waarna hij de zaal vroeg om 2 minuten stilte. Daarna beroerde hij de innerlijke mens met een opgenomen toespraak van Tina Turner over toewijding, innerlijke drijfveren, discipline en doorzettingsvermogen met aansluitend een muzikaal stuk. Zijn doel met deze actie was om het publiek de tijd te geven om zich te verenigen met hun eigen innerlijke zelf. “Als men dat doet dan hoef ik eigenlijk niets meer te zeggen want dan weet men via de natuurlijke weg van verbinding al wat ik hen te vertellen heb” verklapte hij mij vooraf. En inderdaad ontstond er een ontvankelijke energie die door Andras werd gebruikt om te vertellen over zijn persoonlijke innerlijke conflict met regerende systemen van dwang, geld, deurwaarders om uiteindelijk tot het besef te komen van de ultieme innerlijke bevrijding.

Aan de hand van spreuken, teksten en wijsheden van vele inspirerende mensen liet hij ons meegaan in zijn eigen bevrijdingsweg dat ook bij ieder ander tot een keuze behoort. Geld is een instrument maar de manier waarop wij ermee omgaan heeft te maken met de graad van onze innerlijke vrijheid. Dat was zijn boodschap. Hij raadde iedereen aan die op zoek is naar de bevrijding om bijvoorbeeld het boekje “F**k it!” te lezen, een boekje dat gaat over loslaten van angsten, vermeende zekerheden en oneigenlijke dwangmiddelen.

De deelnemers aan het college waren onder de indruk van de speech van Andras en werden geraakt door de muzikale keuzes die hij gebruikte om zijn boodschap te benadrukken. Harmonie is muziek, ook innerlijke harmonie van vreugde en plezier dat in eerste instantie voortkomt uit bevrijding. Andras bevestigde andermaal in het college dat de mens en omgeving bestaat uit trillingen, frequenties, die ons leven beïnvloeden maar ook door onszelf te beïnvloeden zijn.

Andras was zelf ook onder de indruk. “Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik mijn toespraak in volledige vrijheid mocht doen”.

Geld, emotie en spiritualiteit in de praktijk

Tijdens het tweede deel kreeg ik de behoefte om wat oefeningen en spelletjes te doen met deelnemers. Ik wilde het contrast laten ervaren dat Andras als boodschap had achtergelaten door geld op verschillende manieren emotioneel en spiritueel te laten ervaren. Zo kon ik het verhaal van Andras borgen.

Geld in een concurrerende handelscultuur

Het eerste spel ging om groei en concurrentie met geld als handelsinstrument. Snel werd duidelijk dat dan geen enkele gedachten noch innerlijke afweging van ethiek of verantwoordelijkheid tot stand komt. De gehele focus ligt op de materiële transactie zonder innerlijke reflectie. Men wil gewoon “de beste deal” soms ten kosten van de ander (winst georiënteerd). De sfeer was positief gespannen competitief.

"Gunsten geven" bracht de lach op de gezichten
“Gunsten geven” bracht de lach op de gezichten

Geld als katalysator (warmte cultuur)

Anders wordt het wanneer geld in circulatie gebracht wordt om “gunsten” te vertegenwoordigen en belonen. De groep ervoer zelf de verrijking in warmte, inspiratie en dienstbaarheid bij het delen van gunsten. Het stond aantoonbaar in groot contrast met de speculatie en concurrentie in de materiële interactie met muntjes en kaartjes. Ook de sfeer in de zaal veranderde merkbaar van agressie en drang in de materiële ronde naar warmte en plezier in de spirituele ronde.

Inspiratie, warmte en liefde ontvingen de mensen als gunsten
Inspiratie, warmte en rust als gunst

Toch werd in beide gevallen hetzelfde “geld” gebruikt alleen was de omgevingscontext (cultuur) veranderd. Na afloop werden de kaartjes die het geld vertegenwoordigden weer opgehaald en waren onveranderd en compleet. Het “geld” was onveranderd maar in de zaal was ondertussen waarde ontstaan die blijvend was. In het eerste spel stond de transactie centraal met de waarde die constant ter discussie werd gesteld en eventueel onttrokken. In het tweede spel stond de gunst centraal waar de waarde werd ervaren, gegund en gegeven.

Maar in geen van de beide gevallen werd de innerlijke “ik” aangesproken, hooguit benut in het 1 op 1 traject van hebzucht of liefde. Warmte en agressie speelde zich af in de onbewuste keuze wereld. Pas toen het spel werd gespeeld met de plotseling “invalide” geworden Andras, die verplaatst diende te worden (met stoel en al) van de laaggelegen collegevloer naar de hooggelegen uitgang, werd de innerlijke ik aangesproken.

De innerlijke ik heeft niets met geld te maken

De helft van het publiek stond spontaan op om Andras van beneden naar boven te brengen. De groep ging eerst in onderlinge discussie met de situatie van Andras en het doel in de hoofdrol. Individuele vaardigheden en beperkingen werden afgewogen in open debat. De veiligheid en het welzijn van Andras speelde een belangrijke rol. Maar ook het doel dat volbracht moest worden.

De innerlijke “ik” werd aangesproken via de verantwoordelijkheid die men zich had toebedeeld door mee te doen aan de actie. Keuzes werden gemaakt en uiteindelijk doorgepakt door succesvol samen tot uitvoering te komen. Iedereen had een taak, in overleg of ondersteunend en het doel werd bereikt. Op geen enkel moment was geld, kosten van het proces noch winst ter sprake gekomen. Ook was niemand nodig die de baas hoefde te spelen want zowel het doel, de deelnemers als de omstandigheden waren bekend. Men kwam er samen uit.

De "invalide" Andras moet getransporteerd worden. Samen werken!
De “invalide” Andras moet getransporteerd worden. Samen werken!

Het tweede team dat gevraagd werd om hetzelfde probleem op te lossen had geleerd van het eerste team en de reflectie die erop volgde. Men probeerde het op een andere manier, onder andere door de zelfredzaamheid van Andras aan te spreken. Dit deed men ook als team zonder de verantwoordelijkheid en het doel uit het oog te verliezen. Men leert van elkaar in de waardecreatie en experimenteert met alternatieven.

Duidelijk werd dat het “ik ben” (spiritualiteit) moment pas aangesproken wordt als men de innerlijke verantwoordelijkheden aanspreekt. Beide groepen werden daarmee geconfronteerd en hebben de ervaring op geheel eigen manier beleefd mede door de andere samenstelling van de teams. In wereld van transacties en concurrentie roept men niet de verbindende resonanties op maar de cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid wel.

Alle aanwezigen hadden warmte, inspiratie en spirituele daadkracht in zich. Deze werd pas op het juiste moment en onder juiste omstandigheden aangesproken en getoond in groepsverband.  Daarin speelt geld geen enkele rol omdat de waardecreatie nog volop in ontwikkeling is. Als de waarde er eenmaal is dan kan het aangeleerd, verbeterd en gekopieerd worden.

Toepassing in dagelijkse werkelijkheid

Het college eindigde met een vergelijking met de werkelijkheid van Sustainocratie die toegepast wordt in AiREAS. Alle partijen die in de transactie (consumptie maatschappij) met elkaar concurreren en schakelen via transactie, macht en geld, zitten ook aan de AiREAS tafel maar dan vanuit “verantwoordelijkheid” rond de gezonde stad en luchtkwaliteit. Exact dezelfde ervaringen worden daar gevoeld door de deelnemers. In AiREAS is het geen spel noch simulatie maar echte werkelijkheid.  

De gecreëerde authentieke nieuwe waarden worden uiteindelijk weer opgenomen in de geldgedreven wereld van transactie en handel. Het eigenbelang van de organisaties die dan deelnemen kan dan wel geldgedreven zijn maar zij beseffen dat die gedrevenheid gevoed dient te worden door nieuwe waardecreatie. In de huidige tijd van grote “global issues, local solutions” op gebied van omgevingskwaliteit, vervuiling, klimaatverandering en leefbaarheid beseft men ook dat men de verantwoordelijkheden niet uitsluitend vanuit het fragment van product, kennis, cultuur of beleid kan dragen maar er integraal voor moet samenwerken. Nieuwe holistische waarden kunnen dan later weer opgeknipt worden in gespecialiseerde onderdelen.

AiREAS living lab van menselijke waarden
AiREAS living lab van menselijke waarden

Hiermee werd het punt van Andras bewezen inclusief de intense en actuele uitdaging van elk mens om de angst en cultuur los te laten van de afhankelijkheid van geld als agressief transactiemiddel en het vertrouwen op te zoeken in de gunst en transformatieve verantwoordelijkheid.

Op verzoek heb ik nog even duidelijk gemaakt dat spirituele verantwoordelijkheden te maken hebben met gezondheid, veiligheid, zelfredzaamheid, voedsel en toegepaste kennis. Zodra deze op een positieve en doelgerichte wijze aangesproken worden speelt geld even geen rol meer en richt men zich op het hoger doel.

Wij voegen Andras Laszlo toe aan onze STIR Academy Gallery en lijst van wereldwijde partners voor Sustainocratie.

Het volgende avondcollege op de eerste dinsdag van Oktober gaat over “Geluk”.

Tot dan!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s