Innerlijke vrede (6 sessies)

In 2016 organiseer ik (Nicolette Meeder) regelmatig bijeenkomsten voor ontwikkeling van Innerlijke Vrede.
image

Vaste data zijn er op voorhand niet. Graag laat ik het natuurlijk ontstaan tot er een groepje van 6 a 10 mensen zijn die mee willen gaan in dit proces.

Misschien voel je behoefte om meer in verbinding met jezelf te komen en minder of niet verstoord te raken van alle prikkels en “opgelegde maatschappelijke verwachtingen”.

Voel je dat het de tijd is om een natuurlijk en authentiek creatief leven te gaan leven?

Leren hoe je dingen kan los laten die niet “meer” bij je horen, ervaren in het moment te leven en vanuit een diepe innerlijke rust bewust keuzes te maken en je leven, bezield, in te richten.

Leren met “nieuwe ogen” te kijken.

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel jongeren, ouders, ondernemers, introverte en extraverte mensen, kortom voor iedereen die in beweging wil komen, maar zoekt naar de weg hoe, en volledig mens zijn wil ervaren en leven of gaan leven.

De bijeenkomsten bieden ruimte voor je eigen verhaal, proces, leren van en met anderen.

Binnen deze bijeenkomsten komen zowel de fysieke, emotionele, spirituele alsook de cognitieve aspecten van jezelf in beeld om meer zicht op je eigen ontwikkeling proces te krijgen. Altijd vanuit een positieve benadering naar menselijke duurzame groei. Voor jezelf en in relatie naar en met anderen.

Totaal zes bijeenkomsten waarbij we verschillende dingen gaan doen zoals:

– Ervaren van jezelf in de natuur, waar sta jij? Welke waarde breng jij?

– Wat mag gezien en uitvergroot worden wat je nog nooit hebt durven laten zien?

– STIR avondcollege volgen en betekenis samen voor jezelf evalueren (colleges vanuit onze Academy waar mensen hun authentieke verhaal vertellen als inspiratie en hoe zij dit in praktijk brengen.

– Contact met onze hulphond Fien, wat vertelt die je en wat kan je ervan leren en meenemen?

– Samen koken en maaltijd met elkaar delen.

– Hoe nu verder?

De kosten voor deze training zijn 50 Euro per persoon, per sessie, waarvan een gedeelte terugvloeit in de STIR Academy. De kosten mogen geen belemmering zijn. Als dat wel zo is dan zoeken we samen naar een oplossing. Laat het gewoon weten.

Voor het gezamenlijk koken spreken we af wat we allemaal zelf meenemen.

Mocht je belangstelling hebben neem dan graag contact op via de telefoon of mail:

nicolette.meeder@stadvanmorgen.com of 06-54282812

Tagged with: ,
Posted in Persoonlijke ontwikkeling, social innovation

Transitie gesprekgroepen

Pad met bomen

We nemen waar dat veel mensen in verwarring of zoekende zijn. Er gebeurt van alles in de samenleving, in de wereld of thuis. Men heeft allerlei gevoelens die men niet thuis kan brengen en ervaart een hoop onrust.

Onzekerheid, angst, van zich af bijten of juist zichzelf afschermen van wat er gebeurt en zo  mogelijk in een isolement raken. De weg “ik los het alleen wel op” werkt niet, maar hulp vragen is ook lastig. De stap naar een psycholoog is te zwaar, te duur of je wordt er weggestuurd met een pil wegens drukte.

Maar misschien wilt u ook wel gewoon dat er iemand naar u luistert.

Het leven is altijd in ontwikkeling en het maakt een verschil of je daar bewust van bent. Als we hiermee werken gaat u ervaren dat u zich beter en vrijer voelt, ook in relatie tot andere mensen. Uiteraard is er ruimte, als u dat wilt bespreken of ervaringen wilt delen voor het mystieke, het heilige.

Graag bieden wij gedurende het gehele jaar diverse gespreksgroepen voor jong en oud,  tussen de 4-6 personen met 2 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur waarbij een veilige ruimte wordt geboden te luisteren naar elkaar en je te uiten in wat je bezig houdt. Altijd vanuit een positieve grondhouding en In uitnodiging naar mogelijkheden en oplossingen.

Om flexibiliteit te bieden horen wij graag van u welke tijden voor u makkelijk zijn. Verschillende groepen vormen is mogelijk. De bijeenkomsten vinden plaats in Eindhoven. Voor de kosten van koffie, thee en locatie vragen wij een bijdrage van €5,– per persoon per keer.

Deze bijeenkomsten worden begeleid door Nicolette Meeder, counselor in persoonlijke en maatschappelijke sociale transitieprocessen.

Voor vragen en/of aanmelden:

nicolette.meeder@stadvanmorgen.com

06-54282812

Posted in social innovation, Sustainocracy

Het nieuwe ondernemen workshop

Elk maand organiseert STIR een korte workshop in Eindhoven voor nieuwe starters en pioniers over het `nieuwe ondernemen`.

4 x winst ondernemen is vernieuwend en authentiek

4 x winst ondernemen is vernieuwend en authentiek

Transformatief Leiderschap

Transformatief Leiderschap

Na afloop heeft u voldoende inzicht om uw eigen talent te ontwikkelen volgens een bepaalde energie die in onze omgeving groeit en bloeit. Wat daarna gebeurt ligt geheel aan uzelf. STIR zal u, na de workshop, allerlei handvatten geven waar u desgewenst mee verder kunt.

Elke tweede dinsdag van de maand is er een sessie:

 • 12 januari –  van 13:30 – 17:00
 • 9 februari – van 13:30 – 17:00 (carnaval touch)
 • 8 maart – van 13:30 – 17:00

Kosten: 50 euro ex BTW (60.50 euro inclusief) per persoon te betalen vooraf en bij de reservering aan:

 • STIR
 • Rabobank Eindhoven
 • Rekeningnummer: NL41 RABO 01033888222
 • o.v.v. starter en datum deelname
 • U krijgt na betaling een factuur toegestuurd

 

Tagged with: , , ,
Posted in Het nieuwe ondernemen, Opleiding, political innovation, product innovation, science, social innovation, Sustainocratie, system's innovation

Het nieuwe besturen

Download hier de pdf:  Het nieuwe besturen (1)

21 januari – 13:00 – 16:30 introductie “het nieuwe besturen” te Eindhoven. Meld u hieronder aan. Na de introductie kunt u voor uzelf een Go / No Go bepalen voor het vervolg.

Kosten introductie: 500€ ex BTW

Introductiesessie in januari 2016

Introductiesessie in januari 2016

De complexiteit van transities

De complexiteit van transities

Tagged with: , , , , ,
Posted in Opleiding, political innovation, science, social innovation, Sustainocratie

Stichting Bij de Tijd viert feest

De samenwerking met Stichting Bij de Tijd van het eerste seizoen binnen het Europese Erasmus+ programma van uitwisseling met Turkse jongeren voor bewustwording en interculturele kennismaking werd uitbundig gevierd. Als locatie was Wonderlab gekozen, één van de locaties die als micro-prikkel dient voor de bezoekende jongeren die zo kennis maken met economische cyclussen, herbestemming van gebouwen en de dynamiek van moderne verstedelijking met alle bijbehorende (Smart en Healthy) innovaties.

Prikkelend micro's zorgen voor inspiratie bij de jongeren uit Turkije maar ook Nederland

Prikkelend micro’s zorgen voor inspiratie bij de jongeren uit Turkije maar ook Nederland

De catering was in handen van Mohamed Mohseni, eigenaar van het Afgaanse restaurant in de Tongelrese wijk van Eindhoven en medewerker in Wonderlab. Hierbij enkele foto’s van de avond die de samenwerking beklonk maar ook uitdaagt tot commitment voor de volgende jaren

Het onderlinge contact was verrassend en betrokken

Het onderlinge contact was verrassend en betrokken

Centrale rol in het hele programma speelt Rustem Demir van Stichting Bij de Tijd

Centrale rol in het hele programma speelt Rustem Demir van Stichting Bij de Tijd

Veel deelnemers kenden elkaar niet omdat ze elk één zaadje (micro) aan de bloem vertegenwoordigen maar nooit een beeld hadden van de bloem in zijn geheel. Het verbaasde velen aangenaam dat het gezelschap zo groot en divers was.

Enkele korte presentaties zetten het grote geheel neer

Enkele korte presentaties zetten het grote geheel neer

Het eten was uitstekend verzorgd

Het eten was uitstekend verzorgd

En de muziek ook

En de muziek ook

Voor de verbroedering werd er Turks gedanst

Voor de verbroedering werd er Turks gedanst

En kregen we aandacht van de lokale media

En kregen we aandacht van de lokale media

Tagged with: , , ,
Posted in Het nieuwe ondernemen, Opleiding, social innovation, Sustainocratie

Rosanne en haar Ecodorpen

Waarom begin je een ecodorp?

Waarom begin je een ecodorp?

Vanavond ging de STIR avondinspiratie over de motivatie van mensen om hun ecodorp te beginnen. Natuurlijk ben ik zelf, met Sustainocratie, een voorbeeld van zo’n figuur die een oude maatschappijvorm de rug toe keert en op zoek gaat naar iets “beters”. Zoek ik dan mijn Utopia ergens, geografisch ver weg van bepaalde werkelijkheden die ik niet meer ondersteun? Of tracht ik de bestaande werkelijkheid vanuit mijn eigen ik anders in te kleuren door gewoon “iemand anders” in plaats van “ergens anders” te zijn? Wat motiveert mensen om een verlaten dorp te gaan bevolken en het `ecodorp` te noemen?

Rosanne Top legt haar resultaten uit

Rosanne Top legt haar resultaten uit

Wat ook mijn eigen motivatie was om voor een nieuw maatschappijbeeld te kiezen, dat wil nog niet zeggen dat het dezelfde is die de bewoners van de bezochte ecodorpen in Spanje hanteren. Rosanne Top (blog van Rosanne) is als afstudeeropdracht drie leegstand dorpen in Spanje gaan bezoeken waar gemeenschappen opgebouwd worden vanuit de drang om iets nieuws of anders te doen.

De 3 ecodorpen hebben gemeen met elkaar dat ze in afgelegen berggebieden liggen in het noordelijke deel van Spanje, daar waar leegloop naar de steden ooit voor leegstand zorgde. 3 gemeenschappen die alle drie zich geheel anders ontpoppen. Slechts een van de drie had zich ontwikkeld tot een redelijk formaat met zo’n 60 personen. De andere twee bleven klein, met slechts drie leden die in elk gebied zich anders met elkaar verhouden.

Boeiend in het verslag van Rosanne is de manier waarop de ecodorp mensen terug gaan naar een uitgeklede vorm van maatschappelijke structuur en complexiteit om daarna al dan niet zelf regels op te stellen voor de nieuwkomers. Het was opvallend dat er amper een verbindend hoger gemeenschappelijk doel was dat los stond van persoonlijke opvattingen van initiatiefnemers. Het “samen in vrijheid op een berg in de natuur leven” geeft een groepsvorm weer waarin cohesie noch cocreatie zich noodzakelijkerwijs vormt. Er is empathie naar de natuur maar veel minder naar elkaar of naar iets dat men samen wil ondernemen of bereiken. Wat betekent dan een `ecodorp`? Het is alsof het wonen op die berg het eindpunt is.

Rosanne stelt hier haar Prezi presentatie beschikbaar. Daarin kunt u per ecodorp haar 3 onderzoek thema’s en bevindingen nazien.

De eerste bewoners volgen vaak de historische lijn van verstedelijking

De eerste bewoners volgen vaak de historische lijn van verstedelijking door eerst alle structuren weg te laten en opnieuw te beginnen.

Eco-dorp en eco-city
Tijdens de vergelijkende beschouwing kijken we naar het transformeren van een bestaande complexiteit, zoals de stad Eindhoven. We zien dat duurzame verstedelijking zich in evolutionaire fasen ontwikkelt. Eindhoven proeft nu aan niveau 4 verstedelijking, de Sustainocratische cocreatie. Kunnen de ecodorpen evolutie overslaan of gaan ze terug in de tijd door zonder enige structuur opnieuw te beginnen? Maakt men dan dezelfde ´fouten´als in het gebied waar men uit vertrok? Of is men in staat de evolutiestappen over te slaan en meteen te beginnen met niveau 4 (cocreatie vanuit menselijke en natuurlijke kernwaarden)?

In theorie kan natuurlijk alles maar het ligt allemaal aan de mensen die het vormgeven, hun motivatie, kennis en hoger doel. In de 3 genoemde voorbeelden zien we de motivatie diversiteit maar missen we steeds enige kennis van maatschappijopbouw en ontbreekt vaak een hoger overkoepelend doel. Dat is misschien ook de reden waarom bepaalde dorpen geen aanwas kregen.

Eco-city of eco-systeem

Hoe groter een bevolking des te onpersoonlijker de gemeenschap dreigt te worden, net als de onderlinge relatie tussen de stad (systeem) en haar bewoners (gebruikers). Er ontstaat al snel een scheiding tussen de motivatie van bestuurders en die van de gebruikers van de stad. Dat zagen we ook in de ecodorpen. Iemand lijkt of is al rap “de baas”. Als dat zo is dan hebben de andere deelnemers de keuze zich aan te sluiten of af te haken. Er is dan geen gemeenschappelijk hoger streven maar een bevolking en bestuur.

De bestuurlijke verbinding met stadsgebruikers wordt gelegd via regels en belastingen vanuit politieke en economische belangen en het beschikbaar stellen van een infrastructuur. De interactie tussen gebruikers en bestuur is er een van wederzijds eigenbelang.

Ik laat de aanwezigen 3 verschillende opvattingen zien die allemaal behoren tot onze werkelijkheid:

 1. Maggy Thatcher zei destijds dat er geen maatschappij bestaat. De werkelijkheid wordt door slechts enkele mensen ingekleurd.
 2. Abraham Maslov met zijn piramide van menselijke belangen, te beginnen met de invulling van fysieke basisbehoeften
 3. Matthew Lieberman die door hersenonderzoek aantoont dat de piramide van Maslov verkeerd is en wij als primaire basis de sociale cohesie nodig hebben.

Als we de machtscultuur (Thatcher) erkennen, die een economische en politieke samenhang als hiërarchie boven de bevolking hangt, dan geeft de invulling van een Maslov gebaseerde consumptie economie de maatschappijvorm die we nu hebben. De mens resoneert met haar consumptiebelangen (hebzucht, macht, eigenbelang) en begint het als recht te zien. Het stadsbestuur faciliteert deze consumptiebelangen uit politiek/economisch eigenbelang. Deze versie van samenleving wordt via het geldsysteem verder uitgewerkt.

De huidige postindustriële steden zijn gebouwd rondom gemak en de toegankelijkheid tot consumptiepatronen. Dat dit leidt tot de vernietiging van onze wereldwijde leefomgeving en onderlinge menselijk relaties blijkt pas nu nadat de gevolgen de economische en politieke machtsverhoudingen tot crisissen, catastrofes en zieke maatschappijvormen hebben geleid. Zodra dit doordringt in ons bewustzijn is de schade al enorm groot. Regelgeving, belastingheffing en Smart City infrastructuren lossen de hoger liggen de uitdaging niet meer op. Een nieuwe fase is nodig, een fase waarin de harmonisering met de natuur op basis van kernwaarden plaats vindt.

Kernwaarden gestuurde maatschappij op basis van bewustwording en sociale cohesie

Kernwaarden gestuurde maatschappij op basis van bewustwording en sociale cohesie

Niveau 4 verstedelijking
De transitie van een Smart City naar een sustainocratisch ecosysteem wordt gezien als een evolutionaire fase van de stad. Terwijl een Smart City nog vanuit bestuurlijke context en met investeringen van belastinggeld en extra subsidies wordt gerealiseerd is een Eco-city afhankelijk van de interactie met de bevolking. De bevolking komt dan in beeld als waardevolle deelnemer in lokale waardecreatie processen en niet alleen als belastbare, vervuilende consument. Het wederzijdse eigenbelang bestuur/bevolking wordt doorbroken door met elkaar projecten aan te gaan die dienstbaar zijn aan groter goed.

Dit heeft enorme consequenties voor de samenstelling en het functioneren van de maatschappij.

Individuele, bedrijfskundige, bestuurlijke en onderwijs transformatie

Individuele, bedrijfskundige, bestuurlijke en onderwijs transformatie

We zitten midden in deze evolutie. Eindhoven is een pionier waarin regelmatig nog het spanningsveld tussen het niveau 1, 2, 3 hiërarchisch denken en handelen zich meet met de niveau 4 uitdaging van innovatieve multidisciplinaire cocreatie. “Wie is baas” is dan niet aan de orde want “de baas” zijn de kernwaarden waar we het over eens zijn. “Het leven in de natuur is altijd gezond. Dat wat ongezond is gaat dood en schept ruimte voor een nieuwe gezonde levensfase“. Als steden zich richten op gezondheid vanuit gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dan ontstaat het genoemde evolutionaire eco-systeem, een duurzame maatschappij, waarin de mens zelf enorm bijdraagt door een natuurlijke innovatie drang. De rol van het bestuur blijft natuurlijk op alle 4 de niveaus aanwezig maar op niveau 4 ontstaat het diepe bewustzijn van de stad zelf en de cohesie die nodig voor een duurzaam bestaan en ontwikkeling.

Het verschil en de overeenkomsten tussen eco-dorp en de evolutie van steden wordt besproken

Het verschil en de overeenkomsten tussen eco-dorp en de evolutie van steden wordt besproken

 

Tagged with: , , ,
Posted in political innovation, product innovation, social innovation, Sustainocracy, Sustainocratie

Kennisfestival 2015

De STIR leercoöperatie is aanwezig met drie beleving stands: het verleden (uitgevoerd door het Erfgoedhuis Eindhoven), het heden (door Wise City) en de toekomst  (door Stad van Morgen).

image

De boodschap van de STIR samenwerkingsgroep rond bewustwording, empathie en cocreatie, middels het aanbieden van micro belevingen werd goed ontvangen. Wat vooral opviel was de energieverandering van de bezoekers voor en na hun aanraking met ons.

Het eerste contact blijkt moeilijk. Het publiek van docenten en school bestuurders loopt rond door het Evoluon en komt in aanraking met veel prikkels. Deze verwerkt men niet zomaar. Men loopt er langs en leest oppervlakkig de A3 bordjes die summier beschrijven wat er bij deze ene beleving tussen 76 anderen te zien is. Er is amper oogcontact met de standhouders. “Nee, ik kijk gewoon even” zegt men nog even vluchtig alsof men door de verkoper van toiletartikelen in de Hema wordt aangesproken.

Het woord “bewustwording” wekt nieuwsgierigheid. “Mijnheer, achter dit gordijn vindt u datgene wat het allerbelangrijkste is voor de rest van uw leven”. Met enig wantrouwen kijkt men ons aan. “Ik heb geen tijd, ik moet nog….”. Met enig aandringen, nadat blijkt dat het bezoek achter dat gordijn maar een paar seconden hoeft te duren, weet men toch de moed te verzamelen om achter het gordijn op zoek te gaan naar dat allerbelangrijkste, wat dat ook moge zijn.

Niemand blijft de genoemde 5 seconden! In een van de gevallen moesten we na 10 minuten de persoon vragen om eruit te komen. “Dit is het! Geweldig! Dit is mijn toekomst, heerlijk” was het enige wat hij zegt met een glimlach van oor tot oor. Een groepje gaat naar binnen en raakt in gesprek. Na ruim 20 minuten wil men niet meer weg.

Veel mensen gaan naar binnen met een serieuze, onderzoekende blik en komen hard lachend en volledig open voor gesprek naar buiten. Daarna nemen ze alle tijd om met ons te praten, soms ten koste van andere nieuwsgierigen die verbaasd op de explosie van positieve energie afkomen maar het vrolijke gesprek amper kunnen volgen omdat men zich niet in dezelfde energiepatronen bevindt. Men komt af op een externe prikkel (een robot, een software pakket, een lesmethode) terwijl wij het hebben over innerlijke bezieling, openbaring en zelfbewustzijn.

Onze gesprekken gaan over de verbinding, empathie en cocreatie. We nodigen uit tot samenwerking met de nieuwe generaties als zoekende zielen die we de wereld laten ervaren vanuit menselijke kernwaarden zoals gezondheid, veiligheid, samenredzaamheid, voeding en zelfbewustzijn (Sustainocratie). We benoemen enkele van de vele micro’s die we beschikbaar hebben en waar we lokaal en internationaal emotionele, spirituele of lichamelijke beleving (STIR) en rationele verwerking (School) combineren tot bewustwording, empathie en cocreatie niveaus van maatschappelijke toegevoegde waarde. We praten over de School of Talents voor autisme of de STIR HUBS voor uitwisseling van Triple”i” innovaties door heel Europa.

We noemen complexe voorbeelden zoals de gezonde verstedelijking met AiREAS of samenredzaamheid vanuit de FRE2SH boerderijen en stadsvergroening. We verkopen niets maar nodigen uit tot samenwerking met de jeugd, de wijken, de scholen en de ouders als gemeenschappelijk hoger doel vanuit kernwaarden die ons vandaag hebben verbonden.

image

Een simpele oefening om van 2D redeneren te komen tot ruimtelijk 3D en 4D inzicht

Meer informatie?

Tagged with: , , , ,
Posted in Het nieuwe ondernemen, social innovation, Sustainocratie, system's innovation